KOLEJNOŚĆ W CZASIE

Poza wspólzmiennością i kolejnością w czasie: O alternatywnych typach „danychprzyczynowych”. Chociaż współzmienność i następstwo w cza­sie mogą należeć do kategorii ważnych dowodów przyczynowości, nie są one kategoriami jedynymi. Wedle niniejszego ujęcia, dowolne pojęcie może być powiązane implikacyjnie z jakimkolwiek innym pojęciem. Tak więc to, co w danej sytuacji może konstytuować dane świadczące o przyczynowości, zależne jest od struktur wiedzy i systemuprzekonań danej jednostki. Na przykład ktoś może wnosić z okreś­lonym stopniem pewności, że x jest przyczyną y (np. że „grypa jest przyczyną rozstroju żołądka”), jeśli usłyszał taką informację od eksperta (np. od lekarza domowego) albo jeśli taką interpretację głosi ważna grupa odniesienia, albo jeśli przeczytał taką informację w cie­szącej się autorytetem gazecie. Także w tych ostatnich przypadkach przyczynowość jest dedukowana, aczkolwiek z danych innych aniżeli współzmienność, w szczególności z założeń dotyczących autorytetu ekspertów albo grup odniesienia (Kruglanski, Jaffe, 1986). Atrybucje przyczynowe oparte na strukturach wiedzy nie związanych ze współ- zmiennością omawiają Hilton i Slugoski (1986).Aspekty dedukcyjne zasady pomniejszania. W takim samym stopniu, w jakim pewność jednostki mogą zwiększać dowody zgodne (deduk­cyjnie) z danym twierdzeniem, mogą je także podważać dowody niezgodne. Szczególny tego przypadek jest reprezentowany przez główne pojęcie atrybucyjne, znane jako zasada pomniejszania, dzięki której „rola danej przyczyny w wywoływaniu danego skutku ulega pomniejszeniu, jeśli w tym samym czasie występują inne dopuszczalne przyczyny” (Kelley, 1972a, s. 8).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *