KONTROLA NAD ŚRODOWISKIEM

images

Wedle Kelleya, kontrola nad środowiskiem może obejmować równowagę między kontrolowaniem tego, „co da się kontrolować”, i tego, „co jest ważne”. W tym znaczeniu spostrzegana „kontrolowalność” danej rzeczy albo jej spostrzegana ważność reprezentują cechy preferowane, które mogą przyciągać do niej atrybucje. Badania nad inklinacjami atrybucji związanymi z Ja (self-serving biases) (Miller, Ross, 1975) albo nad motywowanym atrybucyjnie „rzucaniem kłód pod własne nogi” (Berglass, Jones, 1978; Arkin, Baumgardner, 1985) również świadczą o oddziaływaniu na atrybucję potrzeb struktury specyficznej (szczególnie zaś podtrzymujących pozytywny obraz samego siebie).Potrzeba efektów wieloznacznych. Przedmiotem analizy Snydera i Wic- klunda (1981) były sytuacje, w których aktywność atrybucyjna stanowi preferowany stan rzeczy. Gdy pożądana jest wieloznaczność, ludzie, którzy dotychczas rozporządzali strukturą poznawczą, gotowi są podjąć poważne poszukiwania atrybucyjne (Peri, Kruglanski, Zakai. W takich warunkach ludzie przejawiają tendencję do wysuwania hipotez konkurencyjnych względem aktualnej atrybucji i/lub po­szukiwania danych niezgodnych z taką atrybucją. Przegląd dalszych badań w tej dziedzinie przedstawia Kruglanski (1986b). Zgodnie z niniejszą propozycją, modele te różnią się od siebie rozpatrywanymi przez nie treściami przyczynowymi, a równo­cześnie ich cechą wspólną jest to, że pokazują, w jaki sposób osoby naiwne wykorzystują zasadę zgodności logicznej (dedukowalności) do określania trafności swoich przekonań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *