POTRZEBA STRUKTURY POZNAWCZEJ

images

Potrzebę struktury poznawczej często może wzbudzić otwarta prośba o odpowiedź na specyficzny problem atrybucyjny (McArthur, 1972; Orvis, Cunningham, Kelley, 1975). Z drugiej strony, potrzeba taka może zostać wzbudzona wówczas, gdy struktura wcześniejsza okazała się nieadekwatna. Badania nad spontanicznie podejmowaną aktywnością atrybucyjną potwierdzają to przypuszczenie. W ostatnim przeglądzie literatury dotyczącej tej problematyki Weiner (1985a) wyciąga wniosek, że taka aktywność jest szczególnie prawdopodobna, kiedy wyczekiwania nie zyskują potwierdzenia albo kiedy jednostka doznaje niepowodzenia. Oba warunki mogą sugerować, że istniejąca dotychczas struktura wiedzy była nieadekwatna. Tak więc spontaniczna aktywność atrybucyjna w następstwie nieoczekiwanych zdarzeń albo niepowodzeń mogłaby być przejawem wzbudzonej potrzeby struktury niespecyficznej.Specyficzna potrzeba efektów struktury. Większość badań nad proce­sami motywacyjnymi atrybucji obrazuje ukierunkowane oddziaływanie „potrzeby struktury specyficznej”. Wydaje się, że Heider (1958, s. 120-121) miał takie specyficzne oddziaływania na myśli, kiedy pisał o    „subiektywnych siłach potrzeb i pragnień”, wpływających przypusz­czalnie na atrybucje. Podobnie pojęcie odpowiedniości hedonicznej, wprowadzone przez Jonesa i Davisa (1965, s. 237), odnosi się do preferowania specyficznych atrybucji, które raczej pozwalają na spełnienie zamiarów jednostki niż je blokują. Kelley (1967) robi aluzję do specyficznej potrzeby efektów struktury w dyskusji nad inklinacjami (ibiases) chroniącymi lub wzmacniającymi ego. W kolejnym klasycznym artykule dotyczącym atrybucji Kelley (1972a, s. 22) wyodrębnił dodatkową kategorię specyficznych potrzeb struktury, które wy­prowadził z motywacji jednostki do kontrolowania otoczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *