WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH

0003EDH1YILJUPXM-C116-F4

Gdyby ktoś stał na deszczu i był suchy, to te dwa spostrzeżenia byłyby w stanie dysonansu, ponieważ wiemy z własnego doświadczenia, że stojąc na deszczu moknie się. Jeśli ktoś na oficjalnym obiedzie je kurczaka przytrzymując go palcami, to wiedza o jego zachowaniu pozostaje w stanie dysonansu z wiedzą o etykiecie obowiązującej podczas oficjalnego obiadu. Opinia specyficzna jako składowa opinii ogólnej.Jeśli dana osoba jest lojalnym Demokratą, lecz w ostatnich wyborach głosowała na kandydata Partii Republikańskiej, to obie opinie pozo­stają w stanie dysonansu, ponieważ „bycie Demokratą” jest częścią składową pojęcia „popieranie kandydatów demokratycznych”.Obecnie pragnęlibyśmy dowieść, że istotą wszystkich powyższych przypadków jest niezgodność albo sprzeczność logiczna. Na przykład w ostatnim przypadku wydaje się, że odwołujemy się do przekonania: „jeśli ktoś jest Demokratą (A), to głosuje na kandydata Partii Demokratycznej (B)’\ Przekonaniu temu zaprzecza wiedza, że wystąpi­ło A (jednostka znana jest jako Demokrata) potencjalnie implikujące B, lecz w rzeczywistości wystąpiło nie-.fi (osoba ta głosowała na kandydata Republikanów). Podobną analizę można zastosować do wspomnianego wcześniej przykładu „deszczu bez zmoknięcia”: jednostka wierzy, że „jeśli ktoś stoi w deszczu, to na pewno zmoknie”. Innymi słowy, zmoknięcie (B) wynika ze stania w deszczu (A), a więc stanie w deszczu (A) bez zmoknięcia (nie-fi) pociąga za sobą sprzeczność logiczną typu B i nie-1?.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *