WPROWADZENIE ROZRÓŻNIENIA

images (3)

Wprowadzenie wyraźnego rozróżnienia między zasadą zgodności walidacyjnej a atrybucjami, których prawdziwość podlega sprawdzeniu, ukazuje ograniczenia treściowe dotychczasowych modeli atrybucyjnych. Rodzi się pytanie, czy specyficzne treści przyczynowe rozpatrywane przez obecne modele atrybucyjne są dla laików ogólnie istotne, czy też reprezentują arbitralną próbkę kategorii treściowych interesujących tylko niektóre osoby i/lub tylko w niektórych sytuacjach. Integracja „wewnątrz” modeli łączy motywacyjne i informacyjne (poznawcze) elementy czynności atrybucyjnych. Zarówno motywacja (pewnego rodzaju), jak informacje traktowane są jako przesłanka każdego przypadku atrybucji, nie stanowią natomiast oddzielnych „szlaków” atrybucyjnych, jak się czasami przypuszcza. Elementy motywacyjne i dedukcyjne atrybucji przyczynowej reprezentują aspekty ogólnego procesu wydawania sądów, dającego się również zastosować w odniesieniu do sądów nieprzyczynowych. W dalszej części spróbu­jemy wykazać, że ten sam proces leży również u podłoża zjawisk analizowanych przez teorie zgodności poznawczej. Główne i w zasadzie nie rozwiązane przez teorię zgodności poznawczej zagadnienie dotyczy natury rozpatrywanej niezgodności, czy jest to niezgodność logiczna czy psychologiczna. Czy niezgodność ma charakter jednolity czy też istnieją różne typy niezgodności, odmiennie ujmowane przez poszczególne modele zgodności? W przed­stawionej niżej analizie sugerujemy, że przeciwstawianie sobie nie­zgodności logicznej i psychologicznej jest fałszywe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *