ZNACZENIE WSPÓŁZMIENNOŚCI

O   znaczeniu współzmienności jako dowodu istnienia związku przy­czynowego. Powód, dla którego występowanie współzmienności może pośredniczyć przy atrybucji przyczynowej, jest prosty. Przyczynowość w rozumieniu potocznym ma dwie właściwości: następstwo czasowe przyczyny i skutku oraz ich współzmienność polegającą na tym, że ilekroć występuje przyczyna, tylekroć pojawia się skutek, natomiast pod nieobecność przyczyny nie występuje również skutek. Oznacza to, mówiąc bardziej formalnie, że przyczyna jest warunkiem wystar­czającym i zarazem koniecznym wystąpienia danego skutku. Powyższe, potocznie przyjmowane rozumienie przyczynowości ujmuje informację o współzmienności (jak i o kolejności w czasie) jako adekwatną dla wnioskowania przyczynowego. Współzmienność (i kolejność w czasie) jest dowodem przyczynowości, ponieważ praw­dopodobnie większość ludzi wychodzi od przesłanki, wedle której „jeśli x (niezmiennie) poprzedza w czasie y, a także zmienia się wespół z nim, to x jest przyczyną y”. W oparciu o tę przesłankę i przy założeniu następstwa czasowego, dodatkowa informacja na temat współzmienności uzasadnia wniosek o istnieniu związku przyczynowego między x i y. Innymi słowy, potwierdzając, że x poprzedza w czasie y, atrybutor mógł zakładać, że „jeśli x również zmienia się wespół z y, to przypuszczalnie jest ono przyczyną y”. Podsumowując, ludzie mogą dedukcyjnie wnioskować o przyczynowości na podstawie współzmien­ności w oparciu o potoczne rozumienie pojęcia przyczynowości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *